Toimitsijatehtävät

Toimitsijatehtävät

Toimitsijoita ovat kaikki kilpailunjärjestäjän toimitsijatehtäviin nimeämät henkilöt, tapahtumien satunnaiset toimitsijat sekä seurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevät henkilöt.

Autourheilun toimitsijatehtävien kirjo vaihtelee laidasta laitaan. Kaikissa kilpailuissa on tehtäviä niin aloitteleville makkaranpaistajille, kuin kokeneille kilpailunjohtajillekin. Ikään ja sukupuoleen katsomatta, tehtävää tekijöille siis löytyy. Makkaranpaistajan virkakin on kilpailun onnistumisen kannalta tärkeä, sillä myös kilpailunjohtajan on saatava murkinaa rinnan alle tai muuten virta loppuu varmasti kesken päivän.

Kilpailun toimitsijatehtävät ovat erittäin tärkeitä kilpailun onnistumisen suhteen ja yhteistyötä on tehtävä, että kaikki sujuu hyvin ja turvallisesti. Toimitsija, joka on lupautunut toimitsijalisenssiä vaativaan toimitsijatehtävään kilpailussa, ei voi osallistua kilpailijana tai toimitsijana toiseenkaan kilpailuun samaan aikaan.

Kilpailun päätoimihenkilö ei saa osallistua kilpailuun eikä antaa kilpailua koskevia virallisia tiedonantoja muille kuin tuomaristoille ja kilpailun johtajalle.

Alkoholiraja on 0,0‰, joka todetaan puhalluskokeella. Puhalluskokeessa käytetään poliisin käyttämää tai AKK:n hyväksymää laitetta. Puhalluskokeesta kieltäytyminen on este toimitsijana toimimiselle ja se johtaa samanlaiseen seuraamukseen kuin positiivinen puhallustulos.

Toimitsijatehtäviä kilpailuissa on neljänlaisia:

Toimitsija, jolla ei ole lisenssiä

Toisissa tehtävissä voi toimia periaatteessa kuka tahansa (ei tarvitse olla seuran jäsen). Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi kioskien myyntitehtävät tai erilaiset avustavat tehtävät, myös itse kilpailutoimistossa.

Nuorisolisenssi

Nuorisolisenssi on 12-15 –vuotiaille tarkoitettu lisenssi, joka sisältää saman tapaturmavakuutuksen kuin toimitsijalisenssi. Nuorisolisenssi haetaan samaan tapaan kuin normaali toimitsijalisenssi.

Perustoimitsijalisenssi

Perustoimitsijalisenssi voidaan myöntää hakijalle (joka on jonkin autourheiluseuran jäsen), joka on suorittanut perustason toimitsijakurssin. Lisenssi sisältää kilpailutapahtumien aikana voimassa olevan tapaturmavakuutuksen. Lisenssin hakemista varten kyseisen henkilön tulee osallistua koulutuksen lisäksi muutamiin avustaviin tehtäviin, joihin vaaditaan perustoimitsijalisenssi. Lisenssi on voimassa kerrallaan viisi (5) vuotta ja se myönnetään lajeittain.

Päätoimitsijalisenssi

Päätoimitsijalisenssi on lajikohtainen ja voidaan myöntää voimassaolevan perustoimitsijalisenssin haltijalle, joka on suorittanut lajikohtaisen päätoimitsijakoulutuksen ja suorittanut kaksi ko. lajin toimitsijakoulutuskokonaisuuteen kuuluvaa toimitsijatehtävää kansallisissa kilpailuissa.

Toimitsijalisenssien tasovaatimukset eri lajeissa:

PäätoimitsijalisenssiRalliNopeusKartingMuu lajiTekniikkaTurva
Tuomariston pj, TuomaristoXXXX  
Kilpailujohtaja(t) *XXXX  
Kilpailutapahtumanjohtaja XX   
Kilpailun sihteeriXXX   
RatamestariX  X  
Ratatuomareiden päällikkö XX   
Faktatuomari XX   
TurvapäällikköXXX  X
PääkatsastajaXXXXX 
KatsastuspäällikköXXXXX 

(* sisältää rallin reittijohtajan ja turvallisuusjohtajan)

Toimitsijalisenssin hakeminen ja saaminen

Toimitsijalisenssin saamiseksi edellytetään vähintään 15 vuoden ikää perustoimitsijatasolla ja 18 vuoden ikää päätoimitsijatasolla.

Lisenssin myöntäminen tapahtuu käytännön kokemuksen ja hankitun koulutuksen perusteella. AKK:lla on yksinoikeus antaa kaikkien järjestettyjen kansainvälisten ja kansallisten autokilpailujen johtoon kuuluville toimitsijoille asianmukainen toimitsijalisenssi ja määritellä siihen liittyvät pätevyysvaatimukset.

Lisenssi on voimassa lisenssin myöntämispäivästä viisi (5) seuraavaa kalenterivuotta (1.1.2013 alkaen myönnetyt lisenssit), jollei AKK katso erityisten syiden vaativan sen peruuttamista.

Toimitsijalisenssit anotaan AKK:n tätä tarkoitusta varten julkaisemalla kaavakkeella sen ohjeiden mukaisesti. Lisenssihakemukset on täytettävä yksityiskohtaisesti. Vain edellisen lisenssin myöntämisien jälkeiset toimitsija- ja kilpailija-ansiot otetaan huomioon.

Mikäli kiinnostuit toimitsijakoulutuksista ja toimitsijana toimimisesta, ota yhteyttä:

Janne Louhelainen,
puh. 050 376 7188,
janne.joeua(at)gmail.com

tai toimisto(at)joeua.fi

Soita
Sijainti